Cầu 2 nháy đẹp 24-01-2018

77,7788,8889,98

Cầu Loto đẹp 24-01-2018

11,11 31,13 61,16 72,27 77,77 92,29 94,49

Cầu đặc biệt đẹp ngày 24-01-2018

57,7577,77

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc, Thống Kê Nhanh Kết Quả Xổ Số

Thống kê nhanh tính đến ngày 24/01/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

71 11 lần 49 11 lần 77 11 lần 21 12 lần 28 12 lần 91 12 lần 56 12 lần 73 12 lần 85 14 lần 80 14 lần 08 14 lần 14 15 lần 37 15 lần 63 15 lần 62 17 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

69 2 lần 19 2 lần 25 3 lần 35 3 lần 87 4 lần 65 4 lần 92 4 lần 45 4 lần 12 5 lần 90 5 lần 02 5 lần 40 5 lần 57 5 lần 86 5 lần 64 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 87 lần 1 79 lần 2 84 lần 3 76 lần 4 73 lần 5 83 lần 6 76 lần 7 90 lần 8 89 lần 9 73 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 81 lần 1 94 lần 2 80 lần 3 94 lần 4 78 lần 5 64 lần 6 80 lần 7 82 lần 8 89 lần 9 68 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

di 72 Ngày g" 72 Ngày oa 72 Ngày
ss 72 Ngày v 72 Ngày 13 10 Ngày 19 10 Ngày
27 14 Ngày 35 21 Ngày 58 22 Ngày 59 10 Ngày
64 10 Ngày 74 12 Ngày 81 15 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): di, g", oa, ss, v , 35, 58, 81, Xem chi tiết ...

Mã Nhúng KQXS, Thống Kê Nhanh Kết Quả Xổ Số Xổ Số