Cầu 2 nháy đẹp 01-03-2021

26,6230,0334,4338,8366,6684,4899,99

Cầu Loto đẹp 01-03-2021

28,82 29,92 66,66 76,67 97,79

Cầu đặc biệt đẹp ngày 01-03-2021

98,89

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc, Thống Kê Nhanh Kết Quả Xổ Số

Thống kê nhanh tính đến ngày 01/03/2021

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

18 9 lần 43 9 lần 77 9 lần 09 9 lần 06 10 lần 07 10 lần 75 10 lần 86 11 lần 78 11 lần 69 11 lần 64 12 lần 82 13 lần 08 14 lần 32 15 lần 33 15 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

56 1 lần 51 1 lần 04 2 lần 37 2 lần 48 2 lần 02 2 lần 31 2 lần 61 3 lần 00 3 lần 79 3 lần 96 3 lần 36 3 lần 73 3 lần 95 3 lần 35 3 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 65 lần 1 63 lần 2 68 lần 3 63 lần 4 56 lần 5 47 lần 6 66 lần 7 63 lần 8 75 lần 9 55 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 57 lần 1 54 lần 2 60 lần 3 68 lần 4 60 lần 5 59 lần 6 55 lần 7 63 lần 8 78 lần 9 67 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

00 11 Ngày 12 17 Ngày 36 17 Ngày
48 11 Ngày 51 11 Ngày 52 12 Ngày 53 11 Ngày
56 19 Ngày 57 10 Ngày 61 12 Ngày 76 19 Ngày
92 19 Ngày 96 12 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): Xem chi tiết ...

Mã Nhúng KQXS, Thống Kê Nhanh Kết Quả Xổ Số Xổ Số