CÔNG CỤ SOI CẦU MIỀN NAM MIỄN PHÍ
KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOT
THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH KẾT QUẢ XỔ SỐ THONGKEKETQUA.NET
soi cau THIẾT KẾ WEB LÔ ĐỀ-XỔ SỐ - BÓNG ĐÁ W24.VN soi cau

Thống kê lotto gan (lô lì) của An Giang

Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Lotto Gan
Từ ngày : Đến ngày :
Biên độ gan(độ lì):
(nhập số ngày)
Chọn tỉnh/thành:

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 00 ra ngày: 22-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 47 ngày.
Cặp số 01 ra ngày: 22-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 43 ngày.
Cặp số 03 ra ngày: 15-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 44 ngày.
Cặp số 04 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.
Cặp số 06 ra ngày: 05-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 41 ngày.
Cặp số 07 ra ngày: 05-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 41 ngày.
Cặp số 08 ra ngày: 08-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 45 ngày.
Cặp số 10 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.
Cặp số 11 ra ngày: 01-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 50 ngày.
Cặp số 12 ra ngày: 22-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 47 ngày.
Cặp số 13 ra ngày: 08-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 45 ngày.
Cặp số 14 ra ngày: 01-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 46 ngày.
Cặp số 15 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 20 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 22 ra ngày: 07-12-2017 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 58 ngày.
Cặp số 23 ra ngày: 05-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 41 ngày.
Cặp số 24 ra ngày: 05-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 41 ngày.
Cặp số 25 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 26 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 27 ra ngày: 22-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 43 ngày.
Cặp số 28 ra ngày: 12-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 40 ngày.
Cặp số 29 ra ngày: 15-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 48 ngày.
Cặp số 32 ra ngày: 22-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 43 ngày.
Cặp số 33 ra ngày: 21-09-2017 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 69 ngày.
Cặp số 34 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.
Cặp số 35 ra ngày: 22-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 43 ngày.
Cặp số 36 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.
Cặp số 39 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 40 ra ngày: 01-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 46 ngày.
Cặp số 41 ra ngày: 08-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 45 ngày.
Cặp số 43 ra ngày: 12-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 40 ngày.
Cặp số 44 ra ngày: 04-01-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 54 ngày.
Cặp số 47 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.
Cặp số 49 ra ngày: 28-12-2017 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 55 ngày.
Cặp số 50 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 51 ra ngày: 12-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 40 ngày.
Cặp số 52 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 54 ra ngày: 08-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 45 ngày.
Cặp số 55 ra ngày: 21-12-2017 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 56 ngày.
Cặp số 56 ra ngày: 08-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 49 ngày.
Cặp số 58 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 59 ra ngày: 22-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 47 ngày.
Cặp số 62 ra ngày: 07-12-2017 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 58 ngày.
Cặp số 64 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.
Cặp số 67 ra ngày: 22-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 43 ngày.
Cặp số 69 ra ngày: 08-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 49 ngày.
Cặp số 70 ra ngày: 05-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 41 ngày.
Cặp số 72 ra ngày: 22-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 43 ngày.
Cặp số 74 ra ngày: 08-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 45 ngày.
Cặp số 77 ra ngày: 01-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 46 ngày.
Cặp số 78 ra ngày: 08-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 45 ngày.
Cặp số 79 ra ngày: 12-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 40 ngày.
Cặp số 83 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.
Cặp số 84 ra ngày: 04-01-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 54 ngày.
Cặp số 85 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 86 ra ngày: 15-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 48 ngày.
Cặp số 87 ra ngày: 22-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 43 ngày.
Cặp số 88 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.
Cặp số 90 ra ngày: 15-02-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 48 ngày.
Cặp số 92 ra ngày: 22-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 43 ngày.
Cặp số 95 ra ngày: 15-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 44 ngày.
Cặp số 96 ra ngày: 19-04-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 39 ngày.
Cặp số 97 ra ngày: 08-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 45 ngày.
Cặp số 99 ra ngày: 29-03-2018 đến 17-01-2019 vẫn chưa ra 42 ngày.

Bảng loto gan (Cặp số - số ngày gan nhất)

00
-
15
01
-
23
02
-
44
03
-
9
04
-
24
05
-
42
06
-
8
07
-
19
08
-
17
09
-
38
10
-
13
11
-
18
12
-
22
13
-
10
14
-
23
15
-
16
16
-
40
17
-
54
18
-
38
19
-
43
20
-
14
21
-
43
22
-
9
23
-
21
24
-
18
25
-
28
26
-
20
27
-
8
28
-
12
29
-
10
30
-
52
31
-
38
32
-
13
33
-
8
34
-
12
35
-
12
36
-
12
37
-
38
38
-
50
39
-
19
40
-
14
41
-
20
42
-
40
43
-
19
44
-
17
45
-
39
46
-
41
47
-
14
48
-
60
49
-
19
50
-
22
51
-
31
52
-
11
53
-
41
54
-
19
55
-
12
56
-
19
57
-
50
58
-
13
59
-
12
60
-
39
61
-
53
62
-
14
63
-
41
64
-
21
65
-
50
66
-
42
67
-
27
68
-
39
69
-
7
70
-
13
71
-
42
72
-
20
73
-
39
74
-
16
75
-
38
76
-
49
77
-
17
78
-
29
79
-
12
80
-
41
81
-
43
82
-
38
83
-
31
84
-
13
85
-
18
86
-
17
87
-
12
88
-
12
89
-
37
90
-
29
91
-
37
92
-
11
93
-
40
94
-
41
95
-
23
96
-
20
97
-
14
98
-
44
99
-
13
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐÁNH ĐƯỢC

Cầu 2 nháy 20-01-2019

Cầu Loto đẹp 20-01-2019

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-01-2019

Soi kết quả xổ số học lái xe huế học lái xe huế

KẾT QUẢ XỔ SỐ, KQXS, THỐNG KÊ, SOI CẦU, CUNG CẤP CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ THONGKEKETQUA.COM

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ