Xổ số theo ngày

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số thiết kế web xổ số, lô đề

Cầu 2 nháy 22-09-2017

Cầu Loto đẹp 22-09-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-09-2017

Soi kết quả xổ số học lái xe huế học lái xe huế

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
21-09-2017

7 70 291

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
20-09-2017

03 05 06 13 20 28

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
21-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00131 | Ngày quay thưởng 2017-09-21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1089 4 15.000.000
Giải Nhì 0394 - 3870 2 6.500.000
Giải Ba 0479 - 5789 - 9483 15 3.000.000
Giải K. Khích 1 x089 35 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx89 737 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
19-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00130 | Ngày quay thưởng 2017-09-19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4350 5 15.000.000
Giải Nhì 8034 - 5967 23 6.500.000
Giải Ba 8723 - 2522 - 1006 8 3.000.000
Giải K. Khích 1 x350 54 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx50 602 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
16-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00129 | Ngày quay thưởng 2017-09-16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 9909 4 15.000.000
Giải Nhì 3894 - 0360 4 6.500.000
Giải Ba 5305 - 8727 - 6491 4 3.000.000
Giải K. Khích 1 x909 103 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx09 938 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
14-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00128 | Ngày quay thưởng 2017-09-14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0405 9 15.000.000
Giải Nhì 0175 - 3083 62 6.500.000
Giải Ba 5461 - 7522 - 0073 23 3.000.000
Giải K. Khích 1 x405 90 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx05 485 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
12-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00127 | Ngày quay thưởng 2017-09-12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 9036 4 15.000.000
Giải Nhì 0297 - 3401 3 6.500.000
Giải Ba 7708 - 0425 - 4015 16 3.000.000
Giải K. Khích 1 x036 68 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx36 717 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00126 | Ngày quay thưởng 2017-09-09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0671 8 15.000.000
Giải Nhì 7201 - 1882 12 6.500.000
Giải Ba 7060 - 5759 - 3245 29 3.000.000
Giải K. Khích 1 x671 40 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx71 509 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
07-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00125 | Ngày quay thưởng 2017-09-07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2972 7 15.000.000
Giải Nhì 8184 - 7900 14 6.500.000
Giải Ba 2585 - 4974 - 7425 7 3.000.000
Giải K. Khích 1 x972 98 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx72 720 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00124 | Ngày quay thưởng 2017-09-05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 9504 12 15.000.000
Giải Nhì 1504 - 0997 11 6.500.000
Giải Ba 8157 - 2096 - 2409 17 3.000.000
Giải K. Khích 1 x504 73 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx04 426 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
02-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00123 | Ngày quay thưởng 2017-09-02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6830 8 15.000.000
Giải Nhì 0886 - 0466 14 6.500.000
Giải Ba 6825 - 0022 - 4616 13 3.000.000
Giải K. Khích 1 x830 44 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx30 627 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
31-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00122 | Ngày quay thưởng 2017-08-31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2787 3 15.000.000
Giải Nhì 4555 - 3559 40 6.500.000
Giải Ba 5295 - 8449 - 4309 13 3.000.000
Giải K. Khích 1 x787 69 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx87 644 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00171 | Ngày quay thưởng 2017-08-23
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.430.230.000
Giải Nhất 39 10.000.000
Giải Nhì 1571 300.000
Giải Ba 24680 14.430.230.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00170 | Ngày quay thưởng 2017-08-20
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.196.533.500
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1813 300.000
Giải Ba 30582 20.196.533.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
16-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00168 | Ngày quay thưởng 2017-08-16
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.511.266.500
Giải Nhất 41 10.000.000
Giải Nhì 1793 300.000
Giải Ba 28451 14.511.266.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
13-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00167 | Ngày quay thưởng 2017-08-13
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 24.355.032.000
Giải Nhất 52 10.000.000
Giải Nhì 2375 300.000
Giải Ba 38090 24.355.032.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
06-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00164 | Ngày quay thưởng 2017-08-06
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.758.481.000
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1750 300.000
Giải Ba 29465 14.758.481.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
04-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00163 | Ngày quay thưởng 2017-08-04
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 36.385.680.000
Giải Nhất 62 10.000.000
Giải Nhì 3085 300.000
Giải Ba 48928 36.385.680.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-07-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00158 | Ngày quay thưởng 2017-07-23
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.699.647.500
Giải Nhất 54 10.000.000
Giải Nhì 2214 300.000
Giải Ba 35056 14.699.647.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
21-07-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00157 | Ngày quay thưởng 2017-07-21
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 2 7.051.513.750
Giải Nhất 64 10.000.000
Giải Nhì 2640 300.000
Giải Ba 38817 7.051.513.750

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
19-07-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00156 | Ngày quay thưởng 2017-07-19
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 131.916.845.500
Giải Nhất 155 10.000.000
Giải Nhì 8178 300.000
Giải Ba 135526 131.916.845.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-06-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00145 | Ngày quay thưởng 2017-06-23
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.933.472.500
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 1414 300.000
Giải Ba 23449 14.933.472.500

KẾT QUẢ XỔ SỐ, KQXS, THỐNG KÊ, SOI CẦU, CUNG CẤP CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ THONGKEKETQUA.COM

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128

Hoạt động chính thức : Tháng 02/2016 .