Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 21-11-2017

Cầu Loto đẹp 21-11-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-11-2017

Soi kết quả xổ số học lái xe huế học lái xe huế

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
20-11-2017

1 69 501

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
18-11-2017

04 03 05 31 20 10

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
18-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00156 | Ngày quay thưởng 2017-11-18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 3801 4 15.000.000
Giải Nhì 6392 - 5573 17 6.500.000
Giải Ba 1622 - 5155 - 2817 33 3.000.000
Giải K. Khích 1 x801 321 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx01 619 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
16-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00155 | Ngày quay thưởng 2017-11-16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0534 3 15.000.000
Giải Nhì 6846 - 5279 14 6.500.000
Giải Ba 0163 - 6173 - 0605 26 3.000.000
Giải K. Khích 1 x534 104 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx34 501 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
14-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00154 | Ngày quay thưởng 2017-11-14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1830 1 15.000.000
Giải Nhì 1837 - 8176 12 6.500.000
Giải Ba 2765 - 0493 - 1633 28 3.000.000
Giải K. Khích 1 x830 42 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx30 672 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
11-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00153 | Ngày quay thưởng 2017-11-11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0860 5 15.000.000
Giải Nhì 3397 - 5078 68 6.500.000
Giải Ba 5197 - 2774 - 2127 15 3.000.000
Giải K. Khích 1 x860 30 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx60 590 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00152 | Ngày quay thưởng 2017-11-09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4246 2 15.000.000
Giải Nhì 7227 - 4386 22 6.500.000
Giải Ba 4307 - 2130 - 0671 23 3.000.000
Giải K. Khích 1 x246 48 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx46 509 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
07-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00151 | Ngày quay thưởng 2017-11-07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5050 8 15.000.000
Giải Nhì 4497 - 5191 17 6.500.000
Giải Ba 3166 - 4255 - 4985 12 3.000.000
Giải K. Khích 1 x050 55 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx50 500 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
04-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00150 | Ngày quay thưởng 2017-11-04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0753 8 15.000.000
Giải Nhì 8638 - 6941 16 6.500.000
Giải Ba 2059 - 9126 - 2577 25 3.000.000
Giải K. Khích 1 x753 44 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx53 591 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
02-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00149 | Ngày quay thưởng 2017-11-02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1389 3 15.000.000
Giải Nhì 3545 - 1001 41 6.500.000
Giải Ba 1493 - 9420 - 5123 16 3.000.000
Giải K. Khích 1 x389 38 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx89 995 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
31-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00148 | Ngày quay thưởng 2017-10-31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 3949 11 15.000.000
Giải Nhì 1776 - 8621 33 6.500.000
Giải Ba 2816 - 4116 - 7826 72 3.000.000
Giải K. Khích 1 x949 84 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx49 1368 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
28-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00147 | Ngày quay thưởng 2017-10-28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 9364 1 15.000.000
Giải Nhì 6994 - 9527 3 6.500.000
Giải Ba 3533 - 0599 - 7347 22 3.000.000
Giải K. Khích 1 x364 47 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx64 634 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng 2017-11-17
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.915.237.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1068 300.000
Giải Ba 18587 13.915.237.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
15-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng 2017-11-15
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.031.482.500
Giải Nhất 42 10.000.000
Giải Nhì 2024 300.000
Giải Ba 27601 20.031.482.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng 2017-11-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.042.946.500
Giải Nhất 26 10.000.000
Giải Nhì 1056 300.000
Giải Ba 18214 14.042.946.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng 2017-11-05
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 39.508.281.500
Giải Nhất 40 10.000.000
Giải Nhì 1633 300.000
Giải Ba 28531 39.508.281.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00196 | Ngày quay thưởng 2017-10-20
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.044.139.000
Giải Nhất 25 10.000.000
Giải Nhì 1273 300.000
Giải Ba 20761 14.044.139.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
18-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00195 | Ngày quay thưởng 2017-10-18
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 49.725.546.500
Giải Nhất 60 10.000.000
Giải Nhì 2641 300.000
Giải Ba 38500 49.725.546.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00187 | Ngày quay thưởng 2017-09-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.386.322.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1166 300.000
Giải Ba 20811 14.386.322.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00186 | Ngày quay thưởng 2017-09-27
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 112.128.144.500
Giải Nhất 85 10.000.000
Giải Nhì 3964 300.000
Giải Ba 69922 112.128.144.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00171 | Ngày quay thưởng 2017-08-23
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.430.230.000
Giải Nhất 39 10.000.000
Giải Nhì 1571 300.000
Giải Ba 24680 14.430.230.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00170 | Ngày quay thưởng 2017-08-20
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.196.533.500
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1813 300.000
Giải Ba 30582 20.196.533.500

KẾT QUẢ XỔ SỐ, KQXS, THỐNG KÊ, SOI CẦU, CUNG CẤP CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ THONGKEKETQUA.COM

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128

Hoạt động chính thức : Tháng 02/2016 .