Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 24-01-2018

Cầu Loto đẹp 24-01-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 24-01-2018

Soi kết quả xổ số học lái xe huế học lái xe huế

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
23-01-2018

8 28 969

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
20-01-2018

07 12 26 28 30 32

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00184 | Ngày quay thưởng 2018-01-23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 3434 8 15.000.000
Giải Nhì 8132 - 8540 7 6.500.000
Giải Ba 9607 - 9543 - 7367 8 3.000.000
Giải K. Khích 1 x434 76 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx34 513 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00183 | Ngày quay thưởng 2018-01-20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 8383 3 15.000.000
Giải Nhì 6026 - 6840 9 6.500.000
Giải Ba 9828 - 6426 - 6542 16 3.000.000
Giải K. Khích 1 x383 86 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx83 590 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
18-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00182 | Ngày quay thưởng 2018-01-18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6843 2 15.000.000
Giải Nhì 0967 - 8095 15 6.500.000
Giải Ba 2369 - 9715 - 8429 28 3.000.000
Giải K. Khích 1 x843 36 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx43 693 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
16-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00181 | Ngày quay thưởng 2018-01-16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5565 2 15.000.000
Giải Nhì 6289 - 6552 13 6.500.000
Giải Ba 6246 - 7159 - 6721 19 3.000.000
Giải K. Khích 1 x565 75 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx65 880 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
13-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00180 | Ngày quay thưởng 2018-01-13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4422 6 15.000.000
Giải Nhì 3688 - 0220 13 6.500.000
Giải Ba 3785 - 4056 - 7986 16 3.000.000
Giải K. Khích 1 x422 57 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx22 750 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
11-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00179 | Ngày quay thưởng 2018-01-11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 8465 3 15.000.000
Giải Nhì 6824 - 4368 87 6.500.000
Giải Ba 8858 - 8151 - 2895 9 3.000.000
Giải K. Khích 1 x465 47 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx65 594 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00178 | Ngày quay thưởng 2018-01-09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1841 12 15.000.000
Giải Nhì 5571 - 9728 17 6.500.000
Giải Ba 5401 - 0303 - 3401 16 3.000.000
Giải K. Khích 1 x841 49 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx41 648 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
06-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00177 | Ngày quay thưởng 2018-01-06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5096 1 15.000.000
Giải Nhì 4005 - 8596 9 6.500.000
Giải Ba 7381 - 2446 - 4796 25 3.000.000
Giải K. Khích 1 x096 38 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx96 573 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
04-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00176 | Ngày quay thưởng 2018-01-04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1195 6 15.000.000
Giải Nhì 1216 - 2019 18 6.500.000
Giải Ba 2579 - 1217 - 3813 34 3.000.000
Giải K. Khích 1 x195 68 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx95 441 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
02-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00175 | Ngày quay thưởng 2018-01-02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 8104 1 15.000.000
Giải Nhì 4109 - 2029 21 6.500.000
Giải Ba 7315 - 1444 - 1585 26 3.000.000
Giải K. Khích 1 x104 49 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx04 580 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
31-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00227 | Ngày quay thưởng 2017-12-31
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.360.960.500
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1308 300.000
Giải Ba 22325 14.360.960.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00226 | Ngày quay thưởng 2017-12-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 105.541.617.500
Giải Nhất 101 10.000.000
Giải Nhì 3651 300.000
Giải Ba 55822 105.541.617.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng 2017-11-17
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.915.237.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1068 300.000
Giải Ba 18587 13.915.237.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
15-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng 2017-11-15
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.031.482.500
Giải Nhất 42 10.000.000
Giải Nhì 2024 300.000
Giải Ba 27601 20.031.482.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng 2017-11-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.042.946.500
Giải Nhất 26 10.000.000
Giải Nhì 1056 300.000
Giải Ba 18214 14.042.946.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng 2017-11-05
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 39.508.281.500
Giải Nhất 40 10.000.000
Giải Nhì 1633 300.000
Giải Ba 28531 39.508.281.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00196 | Ngày quay thưởng 2017-10-20
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.044.139.000
Giải Nhất 25 10.000.000
Giải Nhì 1273 300.000
Giải Ba 20761 14.044.139.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
18-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00195 | Ngày quay thưởng 2017-10-18
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 49.725.546.500
Giải Nhất 60 10.000.000
Giải Nhì 2641 300.000
Giải Ba 38500 49.725.546.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00187 | Ngày quay thưởng 2017-09-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.386.322.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1166 300.000
Giải Ba 20811 14.386.322.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00186 | Ngày quay thưởng 2017-09-27
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 112.128.144.500
Giải Nhất 85 10.000.000
Giải Nhì 3964 300.000
Giải Ba 69922 112.128.144.500

KẾT QUẢ XỔ SỐ, KQXS, THỐNG KÊ, SOI CẦU, CUNG CẤP CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ THONGKEKETQUA.COM

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128

Hoạt động chính thức : Tháng 02/2016 .