Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 02-07-2020

Cầu Loto đẹp 02-07-2020

Cầu đặc biệt đẹp ngày 02-07-2020

Soi kết quả xổ số học lái xe huế học lái xe huế

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
07-03-2018

1 73 370

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
07-03-2018

04 07 12 22 28 32

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
06-03-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00201 | Ngày quay thưởng 2018-03-06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4696 9 15.000.000
Giải Nhì 6763 - 6483 14 6.500.000
Giải Ba 9236 - 8461 - 3355 22 3.000.000
Giải K. Khích 1 x696 73 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx96 513 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
03-03-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00200 | Ngày quay thưởng 2018-03-03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6854 0 15.000.000
Giải Nhì 2110 - 7593 49 6.500.000
Giải Ba 7419 - 2263 - 6746 22 3.000.000
Giải K. Khích 1 x854 47 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx54 684 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
01-03-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00199 | Ngày quay thưởng 2018-03-01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2909 11 15.000.000
Giải Nhì 3931 - 2983 8 6.500.000
Giải Ba 3991 - 0267 - 6184 29 3.000.000
Giải K. Khích 1 x909 86 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx09 759 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00198 | Ngày quay thưởng 2018-02-27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4560 12 15.000.000
Giải Nhì 2804 - 9426 10 6.500.000
Giải Ba 0840 - 8136 - 5199 25 3.000.000
Giải K. Khích 1 x560 71 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx60 682 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
24-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00197 | Ngày quay thưởng 2018-02-24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2027 3 15.000.000
Giải Nhì 3461 - 3666 13 6.500.000
Giải Ba 5962 - 7037 - 1374 59 3.000.000
Giải K. Khích 1 x027 38 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx27 862 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
22-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00196 | Ngày quay thưởng 2018-02-22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0968 7 15.000.000
Giải Nhì 2263 - 5130 6 6.500.000
Giải Ba 7055 - 5606 - 1902 28 3.000.000
Giải K. Khích 1 x968 176 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx68 1410 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00195 | Ngày quay thưởng 2018-02-20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1428 9 15.000.000
Giải Nhì 2182 - 9912 7 6.500.000
Giải Ba 3348 - 9552 - 6585 17 3.000.000
Giải K. Khích 1 x428 85 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx28 837 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00194 | Ngày quay thưởng 2018-02-17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 7990 2 15.000.000
Giải Nhì 0921 - 0255 6 6.500.000
Giải Ba 8174 - 7088 - 0385 2 3.000.000
Giải K. Khích 1 x990 116 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx90 402 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
13-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00193 | Ngày quay thưởng 2018-02-13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6807 4 15.000.000
Giải Nhì 0729 - 7332 8 6.500.000
Giải Ba 5453 - 3370 - 2908 18 3.000.000
Giải K. Khích 1 x807 50 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx07 1034 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
10-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00192 | Ngày quay thưởng 2018-02-10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4972 12 15.000.000
Giải Nhì 6265 - 8674 30 6.500.000
Giải Ba 4147 - 7617 - 5156 15 3.000.000
Giải K. Khích 1 x972 131 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx72 930 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
11-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00245 | Ngày quay thưởng 2018-02-11
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.235.832.500
Giải Nhất 39 10.000.000
Giải Nhì 1957 300.000
Giải Ba 28312 14.235.832.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00244 | Ngày quay thưởng 2018-02-09
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 4 8.003.782.125
Giải Nhất 52 10.000.000
Giải Nhì 2359 300.000
Giải Ba 35705 8.003.782.125

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
28-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00239 | Ngày quay thưởng 2018-01-28
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.144.899.000
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1165 300.000
Giải Ba 21686 14.144.899.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
26-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00238 | Ngày quay thưởng 2018-01-26
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 75.033.798.000
Giải Nhất 69 10.000.000
Giải Nhì 2864 300.000
Giải Ba 43242 75.033.798.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
31-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00227 | Ngày quay thưởng 2017-12-31
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.360.960.500
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1308 300.000
Giải Ba 22325 14.360.960.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00226 | Ngày quay thưởng 2017-12-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 105.541.617.500
Giải Nhất 101 10.000.000
Giải Nhì 3651 300.000
Giải Ba 55822 105.541.617.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng 2017-11-17
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.915.237.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1068 300.000
Giải Ba 18587 13.915.237.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
15-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng 2017-11-15
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.031.482.500
Giải Nhất 42 10.000.000
Giải Nhì 2024 300.000
Giải Ba 27601 20.031.482.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng 2017-11-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.042.946.500
Giải Nhất 26 10.000.000
Giải Nhì 1056 300.000
Giải Ba 18214 14.042.946.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng 2017-11-05
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 39.508.281.500
Giải Nhất 40 10.000.000
Giải Nhì 1633 300.000
Giải Ba 28531 39.508.281.500

KẾT QUẢ XỔ SỐ, KQXS, THỐNG KÊ, SOI CẦU, CUNG CẤP CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ THONGKEKETQUA.COM

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ